0547-949-778
doktor.grubman@gmail.com
ירושלים, רמות

התעמלות צ'י קונג

התעמלות צ
צ'י קונג היא אומנות סינית עתיקה העוסקת בשליטה במנגנוני הגוף, אוסף שיטות תברואה מסורתיות, הבסיס לאומנויות לחימה פנימיות. היא בנויה על מערכת תפיסות עולם פילוסופיות ושיטות מעשיות לתיאום פעילות התנועה, הנשימה ומצב התודעה.