0547-949-778
doktor.grubman@gmail.com
ירושלים, רמות

קינסיולוגיה שימושית

קינסיולוגיה – תורה החוקרת את התנועה בכל צורותיה.
אז מהו ההבדל בין קינסיולוגיה לבין קינסיותרפיה הנפוצה?
קינסיותרפיה היא רפואה באמצעות תנועה, במסגרתה המטופל חוזר על אותה התנועה הרבה פעמים עד שמבצע אותה באופן מושלם.
קינסיולוגיה ממוקדת בחיפוש סיבות היחלשות השריר האחראי על ביצוע התנועה, וסיבות היווצרות ההיחלשות.